Sebastián Ľubomirsky

Prvá písomná zmienka

V roku 1412 dal Žigmund Luxemburský poľskému kráľovi Vladislavovi II. Jagelovskému do zálohy za pôžičku 16 spišských miest, teda aj Vyšné Ružbachy, na 360 rokov. V roku 1549 nastal ,,Zlatý vek" pre Ružbachy, keď poľský kráľ Kazimír menoval grófa Sebastiána Ľubomirského za dedičného starostu zálohových miest. To podnietilo stavebný a spoločenský ruch v novovznikajúcich kúpeľoch.

Rozvoj kúpeľov

V roku 1595 bola postavená kúpeľná budova s bazénom, kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou. Sebastiánov syn Stanislav urobil z kúpeľov známe spoločenské stredisko poľskej a uhorskej šľachty. Ružbachy sa stali vyhľadávanou destináciou všetkých vtedajších profesných stavov. V roku 1744, po vymretí priamej vetvy rodu Ľubomirských, kúpele začali meniť majiteľov čo im neprospievalo. V roku 1772 sa zálohové oblasti dostali späť do vlastníctva Uhorska.

KV
Jony

Dedičstvo Emericha von Jony

V roku 1825 sa kúpele spoločne s dedinami Nižné a Vyšné Ružbachy stali vlastníctvom donátora baróna Emericha von Jony. Barón aktívne začal s ich prestavbou. Postavil kaštieľ, reštauráciu, nový kúpeľný dom a zrkadlový kúpeľ. Jeho syn Teodor Jony ako dedič spravoval kúpele až do roku 1865. Pre nedostatok času a financií kúpele poručil do správy lýcea v Kežmarku. V roku 1883 sa rozhodlo lýceum v Kežmarku so súhlasom majiteľa kúpele odpredať poľskému grófovi Andrejovi Zámoyskému.  

Princezná Karolína

Narodila sa 20. marca 1856 ako dcéra grófa Františka de Paula de Trapani a arcivojvodkyne Márie Izabely de Bourbon, rodenej Habsburskej. Dňa 18. novembra 1885 sa konal civilný sobáš grófa Andreja Zamoyského s princeznou Caroline de Bourbon v Paríži na radnici v Elysée. Manželia sa usadili v kaštieli pod hradom Ľubovňa a z ich spoločného manželstva sa narodilo osem detí. Princezná Caroline bola veľkou podporovateľkou pri realizácii stavebných plánov jej manžela Andreja v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, kedy boli postavené tri kúpeľné vily - Mária, Tereza a Karolína a letné kúpalisko v menšom prevedení.

Karolina
Ružbašská kráľovská svadba

Ružbašská kráľovská svadba

V septembri 1923 zažili Ružbachy výnimočnú udalosť, ktorá sa zapísala do dejín európskej kráľovskej šľachty. Grófka Karolína, dcéra Andreja Zamoyského si vzala za manžela princa Reiniera Bourbonského v miestnom kostole vo Vyšných Ružbachoch. Na tejto slávnosti sa zúčastnil ako svedok španielsky kráľ Alfonz XIII. a množstvo významných hostí európskej šľachty. Slávnostnej bohoslužbe predsedal Banskobystrický biskup Marián Blaha spolu s apoštolským nunciom Francescom Marmaggim. Svadobná hostina bola pripravená v miestnej reštaurácii pri jazierku Kráter.

Princezná Izabela

Na jeseň v roku 1929 prišla do regiónu Stará Ľubovňa jej kráľovská výsosť princezná Izabela de Bourbon, manželka Jána Kanty Zámoyského. Manželia bývali pod hradom Ľubovňa. Vďaka bohatému kráľovskému venu španielskych monarchov mohla rodina realizovať veľké plány pri modernizácii Kúpeľov Vyšné Ružbachy. Postavil sa Biely dom, zväčšilo sa kúpalisko a v roku 1931 bol daný do užívania hotel Strand bad - dnešný Grand Hotel Strand****. Zaujímavosťou v kúpeľnom areáli bol americký tobogán, ktorý lákal klientov z blízka i z ďaleka. Kúpele sa tak svojim moderným štýlom otvorili celému svetu.

Izabela
BD KSC

Časy minulé

Kúpele Vyšné Ružbachy počas stáročí zažívali svoj vzostup aj pád. Po druhej svetovej vojne boli vtedajším režimom znárodnené. Medzi rokmi 1953 až 1966 boli v správe ROH, neskôr boli pričlenené k československým štátnym kúpeľom s podnikom v Novom Smokovci. Počas komunistického režimu sa v kúpeľoch vybudoval liečebný dom Travertín a realizovali sa geotermálne vrty. Po páde režimu bola dokončená budova Balneoterpie a neskôr liečebný dom Travertín II. 

História dnes

Dnes prechádzkou po kúpeľoch počuť z každého rohu zvuk práce našich kolegov pracujúcich na rekonštrukciách. Už dnes sa môžete tešiť na interiérovo prerobený hotel Travertín I., ktorému sme dali nový šat. Nové kúpeľné zariadenia, nová kaviareň, bary alebo obnovený slávny kúpeľný park? Áno, to všetko nie sú iba plány ale aj aktivity, na ktorých už teraz usilovne pracujeme. A bude toho viac. Spoločne pevne veríme, že našou snahou zasadíme nový míľnik v slávnej a bohatej histórii kúpeľov.

BD

Kompletnú históriu kúpeľov pripravil Radoslav Babjarčík, Zamoyski Inštitút,

v spolupráci s Kúpeľmi Vyšné Ružbachy.