bd

Ambulantná kúpeľná liečba

Ambulantná kúpeľná liečba je plnohodnotná kúpeľná liečba, pričom jej prednosť vychádza z toho, že klient absolvuje liečbu bez stravy a ubytovania, procedúry a zdravotnícku starostlivosť má hradenú zdravotnou poisťovňou. Tým sa teda stáva veľmi výhodnou pre klientov z blízkeho okolia kúpeľov, ktorí môžu takto výrazne ušetriť za doplatky, ktoré poisťovňa nehradí.

Liečenie bez ubytovania

Ambulantný balík je služba, pri ktorej od nás dostanete plný liečebný balík, to znamená vstupnú lekársku prehliadku, tri liečebné procedúry na deň a vstup do krytého termálneho bazéna. Špecifikom tohto balíka je, že liečba prebieha bez ubytovania. Balík je vhodný predovšetkým pre klientov z blízkeho okolia kúpeľov.

BD
Ambulantný balík obsahuje:
  • plnohodnotnú kúpeľnú liečbu bez ubytovania
  • vstupnú lekársku prehliadku
  • 3 procedúry denne

Minimálna dĺžka ambulantného balíka je 5 dní.

Váš kontakt pre Ambulantný balík a ambulantnú kúpeľnú liečbu

Bc. Slávka Dlugošová

Operátor rezervačného oddelenia
  052/42 66 111
 rezervacie@ruzbachy.sk

BLT