"Desiatky prameňov, jedno zdravie"

V Kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa spájajú dva prírodné liečivé faktory:

Termálne pramene minerálnych vôd a priaznivé klimatické podmienky. Liečebno–rehabilitačný proces sa opiera o blahodárne účinky minerálnej vody z termálneho prameňa Izabela, ktorý je kvalifikovaný ako prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato – horečnatá, slabo kyslá, vlažná, hypotonická, s celkovou  mineralizáciou  2318 mg.I¹,  s obsahom plynu CO2 viac ako 1200 mg.I¹ s teplotou do 23 ºC. Priaznivé klimatické podmienky zaručujú, že Váš pobyt v kúpeľoch sa stane pobytom blaha a regenerácie a zdravá, prírodná liečivá voda, ktorá u nás vyviera skutočne na každom kroku iba umocní tento efekt.

Liečime:

  • choroby pohybového aparátu
  • srdcovo-cievne poruchy
  • metabolické poruchy
  • ženské ochorenia
  • onkologické ochorenia
  • choroby obličiek a močového traktu
  • ochorenia tráviaceho traktu
  • duševné poruchy
  • choroby z povolania

    

Prameň „Jozef“

Pitná procedúra z liečivého prameňa  „Jozef“ (VR2) je klasifikovaná ako prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, uhličitá, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluóru, slabo kyslá, studená, s celkovou mineralizáciou  2 507 mg.I¹, s obsahom plynu CO2 1 470 mg.I¹ s teplotou vody 19 ºC. Kúpele Vyšné Ružbachy využívajú prírodné liečivé pramene na poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti spojenú s pitnými procedúrami.

Pramen Jozef
Izabela

Prameň „Izabela“

Najvýdatnejším prameňom kúpeľov a zároveň aj najvýdatnejším uhličitým žriedlom v Európe je prameň „Izabela“, ktorý dáva až  20 litrov  vody za sekundu. Prameň zásobuje prírodnou  liečivou  vodou vodoliečebné zariadenia i otvorené letné kúpalisko. Okrem hlavného prameňa vyviera liečivá voda i v ďalších 14 prameňoch.

Kúpele využívajú prírodné liečivé pramene na poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti spojenú s pitnými procedúrami. Zvláštnosťou v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy je liečivé žriedlo „Kráter“ nazývané podľa svojho  charakteristického tvaru. Jazierko obklopuje asi meter vysoký val travertínu.  

Kúpele Vyšné Ružbachy