Viacero prameňov, jedno zdravie

V Kúpeľoch Ružbachy sa spájajú dva prírodné liečivé faktory:

 • termálne pramene minerálnych vôd  
 • priaznivé klimatické podmienky.

Liečebno–rehabilitačný proces sa opiera o overené účinky minerálnej vody z termálneho prameňa Izabela, ktorý je kvalifikovaný ako prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato – horečnatá, slabo kyslá, vlažná, hypotonická, s celkovou  mineralizáciou  2318 mg.I¹,  s obsahom plynu CO2 viac ako 1200 mg.I¹ s teplotou do 23 ºC.

Liečime:

 • choroby pohybového aparátu
 • srdcovo-cievne poruchy
 • netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • metabolické poruchy
 • ženské ochorenia
 • onkologické ochorenia
 • choroby obličiek a močového traktu
 • ochorenia tráviaceho traktu
 • duševné poruchy
 • choroby z povolania

    

Prameň Jozef

Pitná procedúra z liečivého prameňa  „Jozef“ (VR2) je klasifikovaná ako prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, uhličitá, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluóru, slabo kyslá, studená, s celkovou mineralizáciou  2 507 mg.I¹, s obsahom plynu CO2 1 470 mg.I¹ s teplotou vody 19 ºC. Kúpele Vyšné Ružbachy využívajú prírodné liečivé pramene na poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti spojenú s pitnými procedúrami.

jozef
Izabela

Prameň Izabela

Najvýdatnejším prameňom kúpeľov a zároveň aj najvýdatnejším uhličitým žriedlom v Európe je prameň „Izabela“, ktorý dáva až 20 litrov  vody za sekundu. Prameň zásobuje prírodnou  liečivou vodou vodoliečebné zariadenia i otvorené letné kúpalisko. Okrem hlavného prameňa vyviera liečivá voda i v ďalších 5 prameňoch. Kúpele využívajú prírodné liečivé pramene na poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti spojenú s pitnými procedúrami.

Európskym unikátom v Kúpeľoch Ružbachy je liečivé žriedlo „Kráter“ nazývané podľa svojho  charakteristického tvaru. Jazierko obklopuje asi meter vysoký val travertínu.  

krater