Unikát svetových rozmerov

Travertínové jazierko Kráter je vďaka svojej veľkosti považované za najväčšie travertínové jazero na Slovensku a súčasne sa u nás nenachádza žiaden podobný zavodnený travertínový kráter s mimoriadne výrazne vyvinutým okrajovým valom, ako v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy na úpätí Spišskej Magury. Tento unikát je navyše od roku 1967 zaradený medzi chránené prírodne útvary Slovenska.

kráter 2

Kráter v číslach

Názov Kráter a aj tvar skutočne evokujú sopečný pôvod, či snáď pozostatok dopadu meteoritu. Tvar Krátera ako ho dnes poznáme však v skutočnosti vznikol usadením travertínu z vytekajúcej minerálnej vody. Vytvorila sa tak travertínová kopa, ktorá sa časom prepadla. Prepadnuté miesto bolo následne vyplnené minerálnou vodou. Jazierko je lemované výraznou skalnou obručou, ktorá má výšku zhruba 1 až 2 metre.

  • kruhový tvar s priemerom približne 20 m
  • celková plocha Kráteru je približne 300 m²
  • hĺbka jazera je 3 - 4 m
  • prameň vyviera v strede travertínovej kopy v hĺbke asi 4 m
  • v roku 1958 bol vrt prehĺbený do hĺbky 9 m
  • prítok až 8 litrov/sekunda

Voda z Belianskych Tatier

Voda v jazierku pochádza až z Belianskych Tatier. Belianske Tatry sú geologicky tvorené vápencom a dolomitom, čím sú nápadite odlišné od susediacich, žulových Vysokých Tatier. A práve tu, v panenských horách, kvôli prítomnosti vápencov a dolomitov voda v podzemí mineralizuje. Následne putuje smerom na východ pod súvrstviami flyša Spišskej Magury. Vďaka tektonickému zlomu, na ktorom ležia Vyšné Ružbachy, táto krasová voda pod tlakom následne vyviera na tomto mieste na povrch. Počas bezveterných dní je úžasný pohľad na dno, cez úplne priezračnú, kryštálovo čistú vodu.

kráter 3
krater

Mystické miesto v kúpeľoch

Teplota vody v jazierku má približne 23°C a je silne mineralizovaná (až 3,13 g/l vody). Teplota je v priebehu celého roka v rozpätí ± 2 °C rovnaká, teda ani cez zimu nezamŕza a v lete je príjemne osviežujúca. Zvyčajne počas chladných rán z jazierka stúpa hustá para a celý Kráter sa premení na mystické miesto pripomínajúce vulkanické gejzíry severných krajín. Travertínové jazero je napájané prameňom, ktorý cez trhliny na dne obohacujú plyny oxidu uhličitého. Následne voda odteká potokom dolu svahom, kde na zlome terénu vytvára krásny vodopád.

Pomoc pre čistú vodu

V roku 2022 (pred tým 2015 a 2009) Kúpele Ružbachy v spolupráci s obcou a hasičským zborom vypustili a vyčistili Kráter od nánosu bahna a vykonali opravu odtoku. Vypusteniu v roku 2015 predchádzala aj porucha na potrubí, ktoré odvádza termálnu minerálnu vodu z Krátera. Voda sa odčerpávala celý deň s ohľadom na biotop prostredia a potoka, ktorý voda z Krátera napája. Čistenie so sebou prináša aj vzrušenie z možného nálezu stratených pokladov, čo sa v minulosti aj stalo, pretože šperky či mince nie sú veľkou raritou.

cistenie kratra