Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

  

Online
rezervácia

Kontakty


 


KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

065 02  Vyšné Ružbachy 48

SLOVAKIA
  
Telefónne číslo: +421 52 42 66 111


Bankové spojenie:  
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK31 0900 0000 0051 7783 9269
SWIFT: GIGASKBX
IČO:  
31 714 501
IČ DPH:   
SK2020525914
DIČ: 
2020525914
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vložka číslo: 10491/P
Sídlo spoločnosti: 065 02  Vyšné Ružbachy 48


   

REZERVÁCIE POBYTOV CEZ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

  • Prijímacia kancelária: Mgr. Alexandra Piskurová
  • Telefónne číslo: +421 52 42 66 111
  • E- mail:  pk@ruzbachy.sk  

  


  

REZERVÁCIE POBYTOV PRE SAMOPLATCOV

  • Operátor rezervačného oddelenia: Bc. Slávka Dlugošová
  • Telefónne číslo: +421 52 42 66 111
  • E- mail:  rezervacie@ruzbachy.sk
    

  
HOTELOVÉ RECEPCIE

    


  

ODDELENIE OBCHODU A MARKETINGU

E-mail
Miroslav Strela      miroslav.strela@ruzbachy.sk
samostatný referent obchodu a marketingu

Ing. Michal Bašo                                         michal.baso@ruzbachy.sk         
referent marketingu 

Mgr. Alexandra Piskurová   pk@ruzbachy.sk                        
referent prijímacej kancelárie                              
Bc. Slávka Dlugošová    rezervacie@ruzbachy.sk           
operátor rezervačného oddelenia                     

  


   
OSTATNÉ KONTAKTY

Kontaktná osoba E-mail
Ing. Oľga Runčáková - vedúca ekonomického oddelenia runcakova@ruzbachy.sk
PhDr. Martina Konrádyová - vedúca zdrav. starostlivosti martina@ruzbachy.sk
Miriam Holujová - vedúca ubytovacích a stravov. služieb holujova@ruzbachy.sk
Zuzana Fabisová - prevádzkar Biely dom prevadzkar@ruzbachy.sk
Ladislav Gabrielli - referent technického úseku gabrielli@ruzbachy.sk
Terézia Selepová - personalista pam@ruzbachy.sk
Ing. Dominika Svítilová - učtáreň uctaren@ruzbachy.sk
Miloš Marfiak - IT oddelenie admin@ruzbachy.sk
Ing. Ján Smandra - Grand Hotel Strand**** smandra@ruzbachy.sk
František Svitana - vedúci technického úseku


Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.