Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

  

    

13.9. - 19.9.2021

REŽIM OTP

      

  

20.9. - 26.9.2021

REŽIM OTP

      

  

  

  

  

Online
rezervácia

Kontakty


 


KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

065 02  Vyšné Ružbachy 48

SLOVAKIA
  
   
Sekretariát: Bc. Renáta Fričová
Telefónne číslo: +421 52 42 66 565
Mobil: +421 907 216 068


Bankové spojenie:  
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK31 0900 0000 0051 7783 9269
SWIFT: GIGASKBX
IČO:  
31 714 501
IČ DPH:   
SK2020525914
DIČ: 
2020525914
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, vložka číslo: 10491/P
Sídlo spoločnosti: 065 02  Vyšné Ružbachy 48


   

REZERVÁCIE POBYTOV CEZ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

 • Prijímacia kancelária: Veronika Maciak
 • Telefónne číslo: +421 52 42 66 590
 • E- mail:  pk@ruzbachy.sk  

  


  

REZERVÁCIE POBYTOV PRE SAMOPLATCOV

 • Operátor rezervačného oddelenia: Bc. Slávka Dlugošová
 • Telefónne číslo: +421 52 42 66 580
 • E- mail:  rezervacie@ruzbachy.sk
    

  
HOTELOVÉ RECEPCIE

 • Vedúca recepcií: Bc. Renáta Fričová
 • Telefónne číslo: +421 52 42 66 565
 • E- mail:  sekretariat@ruzbachy.sk
Telefónny kontakt Mobilný kontakt E-mail
Grand Hotel Strand**** +421 52 42 66 444 +421 908 975 915 strand@ruzbachy.sk
Hotel Travertín I. *** +421 52 42 66 111 +421 905 557 149 recepciat1@ruzbachy.sk
Hotel Travertín II.*** +421 52 42 66 111 +421 905 557 149 recepciat1@ruzbachy.sk
Švajčiarske domčeky ***              +421 52 42 66 111 +421 905 557 149 recepciat1@ruzbachy.sk

    


  

ODDELENIE OBCHODU A MARKETINGU

 • Vedúca oddelenia: PhDr. Martina Konrádyová
 • Telefónne číslo: +421 52 42 66 105
 • Mobil: +421 905 676 349
 • E- mail:  martina@ruzbachy.sk

Telefónny kontakt E-mail
Miroslav Strela      +421 52 42 66 569       miroslav.strela@ruzbachy.sk
samostatný referent obchodu a marketingu

Ing. Ján Smandra +421 52 42 66 554         smandra@ruzbachy.sk         
samostatný referent obchodu a marketingu  

Veronika Maciak +421 52 42 66 590             pk@ruzbachy.sk                        
referent prijímacej kancelárie                              
Bc. Slávka Dlugošová +421 52 42 66 580             rezervacie@ruzbachy.sk           
operátor rezervačného oddelenia                     

  


   
OSTATNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Kontaktná osoba Telefonický kontakt Mobilný kontakt E-mail
Ing. Oľga Runčáková - vedúca ekonomického oddelenia +421 52 42 66 553 +421 915 321 908 runcakova@ruzbachy.sk
PhDr. Martina Konrádyová - vedúca zdrav. starostlivosti +421 52 42 66 105 +421 905 676 349 martina@ruzbachy.sk
Miriam Holujová - vedúca ubytovacích a stravov. služieb +421 52 42 66 123 +421 905 385 443 holujova@ruzbachy.sk
Bc. Ingrid Gončárová - prevádzkar Grand Hotel Strand +421 52 42 66 440 +421 918 888 146 prevadzkaghs@ruzbachy.sk
Zuzana Fabisová - prevádzkar Biely dom +421 52 42 66 501 +421 907 749 482 prevadzkar@ruzbachy.sk
Ladislav Gabrielli - referent technického úseku +421 52 42 66 121 +421 905 929 738 gabrielli@ruzbachy.sk
Terézia Selepová - personalista +421 52 42 66 104 pam@ruzbachy.sk
Ing. Dominika Svítilová - učtáreň +421 52 42 66 553 uctaren@ruzbachy.sk
Miloš Marfiak - IT oddelenie +421 52 42 66 578 admin@ruzbachy.sk
Ing. Ján Smandra - Grand Hotel Strand**** +421 52 42 66 554 +421 903 545 016 smandra@ruzbachy.sk
František Svitana - vedúci technického úseku +421 905 702 839


Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.