Informácie o pobyte

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár pre dospelých alebo špecialista. Vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne. Po schválení liečby zdravotná poisťovňa zašle návrh poistencovi s adresami kúpeľov, v ktorých si môže dohodnúť termín a ubytovanie podľa cenovej ponuky kúpeľov. Následne poistenec zašle návrh vybratým kúpeľom, ktoré po jeho prijatí zašlú písomné potvrdenie o rezervácii pobytu. 

V Kúpeľoch Vyšné Ružbachy liečime nasledovné indikácie.

Doplatky pacientov v skupine „B“ 2023

Ubytovanie Travertín I dvojlôžková Travertín II dvojlôžková Švajčiarske
domčeky
dvojlôžková
Švajčiarske
domčeky
jednolôžková
Grand Hotel
Strand****
jednolôžková
Grand Hotel
Strand****
dvojlôžková
I. – III. mesiac 38 € 26 € 26 € 37 € 72 € 67 €
IV. – V. mesiac 38 €  28 €  28 € 39 € 74 €  69 €
VI. – IX. mesiac 43 € 32 € 32 € 43 € 78 € 73 €
X. – XII. mesiac 38 € 26 € 26 € 37 € 72 € 67 €

Hotel Travertín nedisponuje jednolôžkovými izbami.

  

Doplatky Cena
Miestna daň

1€ / noc

Doplatok za druhé neobsadené lôžko na doplatok za druhé neobsad. lôžko v dvojlôžkovej izbe hotela Travertín a Šv. domčeky

25€ / noc

doplatok za druhé neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe Grand Hotela Strand**** 35€ / noc
Parkovanie pre ubytovaných hostí

20€ / pocbyt

 

A K C I A – ZOBERTE SI SO SEBOU RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA
Akcia platí pri ubytovaní na spoločnej izbe v hoteli Travertín a Švajčiarskych domčekoch.

Ubytovanie + plná penzia bez lieč. procedúr (podmienkou min. 6 prenocovaní)

49,- €

Cena
Od 26,00
/OSOBA/NOC

Ubytovanie

 

Ubytovanie

Plná penzia v Bielom dome

 

Plná penzia v Bielom dome

Vstupná lekárska prehliadka

 

Vstupná lekárska prehliadka

Liečebné procedúry

 

Liečebné procedúry

Rezervačný formulár

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Treba doplniť do webformu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://kvr.amis.sk/admin/structure/webform/manage/rezervacny_formular , pole Súhlasím s terms of service.