Liečba v tejto skupine zahŕňa zväčša pooperačné stavy, iné vážne stavy. Zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, ubytovanie aj stravu.

Od 3,70 € /OSOBA/NOC

Kúpeľná liečba v skupine "B" je plnohodnotná kúpeľná liečba, pričom je hradená zdravotnou poisťovňou, stravu a ubytovanie platí poistenec sám.

Od 26,00 € /OSOBA/NOC