Liečba v tejto skupine zahŕňa zväčša pooperačné stavy, iné vážne stavy. Zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, ubytovanie aj stravu.

From 3,70 € /PERSON/NIGHT

Kúpeľná liečba v skupine "B" je plnohodnotná kúpeľná liečba, pričom je hradená zdravotnou poisťovňou, stravu a ubytovanie platí poistenec sám.

From 26,00 € /PERSON/NIGHT