Liečba v tejto skupine zahŕňa zväčša pooperačné stavy, iné vážne stavy. Zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, ubytovanie aj stravu.

From 1,70 € /PERSON/NIGHT

Kúpeľná liečba v skupine B je plnohodnotná kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou, pričom stravu a ubytovanie uhrádza poistenec. 

From 26,00 € /PERSON/NIGHT