Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

  

  

Online
rezervácia

Spolupráca s Kúpeľami Krynica PL

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. (Slovensko), zastúpené Ing. Milanom Hlinkom, MPH a Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. (Poľsko) zastúpené Grzegorzom Biedroń nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti našich kúpeľov, prejavili vôľu spolupracovať v oblasti kúpeľníctva a cestovného ruchu. Konajú v duchu partnerstva a vyjadrujú spoločné úsilie pri rozvoji cestovného ruchu a kúpeľníctva, ochotu spolupracovať, spájať sa na regionálnom princípe s cieľom priniesť pozitívne zmeny v regióne, výraznejšie propagovať kúpeľníctvo, lepšie uspokojovať potreby pacienta/klienta, obyvateľov tu žijúcich ako aj jednotlivých spoločností v nasledujúcich bodoch: • Výmena klientov, pacientov počas trvania liečebných pobytov, ktoré využívajú terapeuticky účinnú podhorskú klímu a prírodné liečivé zdroje zahŕňajúce doplnkové liečebné procedúry, ktorými disponujú partnerské kúpele. • Výmena skúseností a informácií v oblastiach, v ktorých spoločne pôsobia (predmet činnosti podľa výpisu z Obchodného registra). • Spoločné marketingové prezentácie a aktivity na platforme propagačnej a kultúrnej pre obojstranný prospech a podporu oboch kúpeľov. • Realizácia spoločných projektov i cezhraničných projektov, zameraných na zvýšenie kvality a obohatenie služieb ponúkaných oboma kúpeľami svojim klientom a neustále zlepšovanie imidžu značky oboch partnerov. Veríme, že táto spolupráca obom stranám umožní čerpať z bohatých medicínskych skúseností, zblíži spoločnosti oboch regiónov v kontexte kultúrnom aj inštitucionálnom.

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.