Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

  

   

Online
rezervácia

Rekondičné pobyty


Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s. ponúkajú pre Vašich zamestnancov rekondično – regeneračné a ozdravné pobyty, ktoré slúžia na regeneráciu psychických a fyzických pracovných síl, prevenciu vzniku chorôb z povolania a ich liečbu. Je určený osobám v aktívnom veku, ktoré pracujú v nevhodnom pracovnom prostredí.

 

Rekondično – regeneračné pobyty zahŕňajú:

 • komplexnú liečebno – rehabilitačnú a preventívnu starostlivosť
 • 24-hod. službu lekára a zdravotnej sestry na JIS
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • širokú ponuku športových a kultúrno – spoločenských aktivít.

 

Rekondičné pobyty sú určené zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania spĺňajúce kritériá sťažených pracovných podmienok a súčasne spĺňajú podmienky účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesijného poškodenia zdravia. Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej jeden týždeň, optimum dva týždne. (v zmysle Zákona č 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 11 Rekondičné pobyty).

Kúpele disponujú veľkým výberom liečebných a relaxačných procedúr štandardných ako aj nadštandardných procedúr s využitím tunajších prírodných liečivých zdrojov. Môžeme ponúknuť programy so špeciálnym zameraním podľa pracovného zaradenia a charakteru práce.

V areáli kúpeľov sa nachádzajú 4 ubytovacie zariadenia s kapacitou 430 lôžok, centrálna stravovacia prevádzka v budove Bieleho domu (vzdialenosť do 100 m) s reštauráciou a kaviarňou, budova Balneoterapie, kde sa poskytujú všetky liečebné procedúry, vonkajšie letné kúpalisko s 5 bazénmi a kapacitou 2500 osôb, areál hipoterapie - nová prekrytá, hipoaréna s celoročnou prevádzkou (liečebné jazdenie na koni), prírodný chránený útvar - travertínové jazierko Kráter a kúpeľný park o rozlohe 17 hektárov.

Ubytovanie je zabezpečené v dvojposteľových izbách v liečebných domoch Travertín I. a II. a Švajčiarskych domčekoch, so samostatným sociálnym zariadením, kúpeľňou s vaňou alebo sprchovým kútom. Každá izba je vybavená TV – SAT, telefónom, rádiom, balkónom so zodpovedajúcim súkromím.

Podávanie stravy je 3 krát denne – plná penzia, raňajky – bufetové stoly, obed – výber z 3 menu, večera – bufetové stoly. Štandardne je k dispozícii šalátový bar. Možnosť vegetariánskej stravy, redukčnej diéty a ďalších štandardizovaných diét 7, 8, 9, 10.

 

Komplexná liečebno – rehabilitačná starostlivosť


V kúpeľoch Vyšné Ružbachy v rámci komplexnej liečebno – rehabilitačnej starostlivosti budú klientovi naindikované 3 – 4 liečebné procedúry, pričom liečba bude komplexná, ale prísne individuálna. Liečebná starostlivosť a správna indikácia ochorenia spolu s liečivými účinkami termálnej, minerálnej uhličitej vody napomôže k zlepšeniu zdravotného stavu klienta. Liečebný balneo – rehabilitačný program bude zahŕňať široké spektrum liečebných procedúr Kúpeľov Vyšné Ružbachy.

 

Zoznam indikovaných chorôb

(schválilo Ministerstvo zdravotníctva SR)
Kúpeľná liečba je poskytovaná podľa indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu, Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, č. 6 a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 164.

 

Podľa tohto zákona sa v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, a. s. poskytuje ústavná kúpeľná starostlivosť pre klientov s nasledujúcimi ochoreniami:

 • Choroby obehového ústrojenstva
 • Onkologické ochorenia
 • Choroby tráviaceho ústrojenstva
 • Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • Choroby obličiek a močových ciest
 • Duševné choroby
 • Ženské choroby a choroby gynekologické
 • Choroby z povolania
 • Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

 

Naša konkurenčná výhoda

Po niekoľkoročnom úsilí došlo v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy k realizácii vykonávania srdcovo-cievnej rehabilitácie, na úrovni Centra srdcovo-cievnej rehabilitácie, zodpovedajúcej odporúčaniam Európskej skupiny pre kardiálnu rehabilitáciu ako aj Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej rehabilitácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

V celom svete sa sústreďuje pozornosť v rámci primárnej a sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení na komprehenzívnu kardiovaskulárnu rehabilitáciu, pod ktorou sa rozumie vypracovaný systém rehabilitácie, garantom ktorej sú hore uvedené odborné spoločnosti.

 

V našom prípade je táto rehabilitácia vykonávaná v centre kardiologických Kúpeľov Vyšné Ružbachy, a.s.. Tu sa v procese liečby spája efekt prírodného liečivého vodného zdroja (ktorým je uhličitá minerálna voda) a efekt komplexného pôsobenia kúpeľného prostredia na človeka. Zároveň sa využívajú v procese kardiorehabilitácie najnovšie poznatky z medicínskych vied. V súčasnej dobe je kardiovaskulárna rehabilitácia chápaná ako neoddeliteľná súčasť komplexnej liečby chorých s kardiovaskulárnymi chorobami.

 

Práve symbióza prírodného a vedeckého je špecifická a mimoriadna pre naše centrum kardiorehabilitácie a táto liečba je v podstate nenahraditeľná. Hlavnou náplňou Centra kardiovaskulárnej rehabilitácie v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy je vykonávanie následnej liečby (kardiovaskulárnej rehabilitácie) pri skupine pacientov po infarkte myokardu a zákrokoch na srdci. Ide o skupinu pacientov, ktorá vďaka moderným prístupom v liečbe akútnych stavov, ako aj vďaka revaskularizačným metódam narastá a vyžaduje si nové prístupy v oblasti kardiálnej rehabilitácie.

 

Aby kardiovaskulárna rehabilitácia, a to nie len jej včasná forma, skutočne dobre fungovala a bola efektívna, je nutné trvať na niektorých všeobecných podmienkach jej vykonávania. Musí mať materiálne a personálne zabezpečenie podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č.101/2006.
Centrum kardiovaskulárnej rehabilitácie v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, a.s. ako prvé na Slovensku spĺňa všetky tieto podmienky a je preto, spolu so svojou históriou, zárukou fungujúcej, modernej a efektívnej kardiorehabilitácie v celom rozsahu, predovšetkým jej bezprostrednej formy po vykonaných zákrokoch na srdci.


Salus aegrote suprema lex!
Uzdravenie chorého náš najvyšší cieľ!


Zoznam procedúr poskytovaných v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, a. s.:


VODNÉ PROCEDÚRY:
Rehabilitačný bazén
Termálny bazén
Vaňové kúpele


FYZIKÁLNA TERAPIA:
Masáže: klasická, reflexná, podvodná, škotské streky, vírivky, masážny bazén, šliapaci kúpeľ
Liečebný telocvik: skupinový liečebný telocvik s podskupinami podľa povolenej záťaže, skupinový liečebný telocvik – uvoľňovacie cvičenia, dychová gymnastika, skupinové cvičenie so zameraním na chrbticu, individuálny telocvik
Kardiovaskulárna rehabilitácia: fitness, fitball, sauna, liečba s trakciami, parafín, rašelinový zábal, intrador, biotherik, hippoterapia, nordic walking
Elektroliečba: diatermia, diadynamické prúdy, univerzálny elektro BLT 06, ultrazvuk, štvorkomorový kúpeľ, ionoforéza, solux – horské slnko, solárium, inhalácie, laser, bioptron, magnetoterapia BLT 09
Lymfodrenáž
Edukačný terapeutický program


PSYCHOTERAPIA:
Psychologické techniky
Neurobiofeedback
HRV biofeedback
EEG biofeedback
Hippoterapia
Nordic walking


Infopartner pre rekondičné pobyty:
PhDr. Martina Konrádyová
Tel. 052 / 42 66 554
Mob. 0905 / 67 63 49
Mail: martina@ruzbachy.sk

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.