Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

 

Online
rezervácia

Okolie - tipy na výlety

Medzinárodné sochárske sympózium – Vyšné Ružbachy 

Jednou z hlavných atrakcií Vyšných Ružbách je travertínový lom, ktorý dláta kamenosochárov premenili na zaujímavú galériu sôch pod otvoreným nebom. Má dlhoročnú tradíciu – je najstarším sympóziom na území Slovenska. Jeho začiatky siahajú do r. 1964, kedy sa konal prípravný, nultý ročník. Základnou ideou sochárskych sympózií v 50. a 60. rokoch vznikajúcich v Európe bol zrod sochárskeho diela uprostred prírody – v kameňolomoch ako „prírodných ateliéroch". Išlo o vznik skulptúr z miestneho materiálu vo vzťahu k miestnej krajine a s víziou následnej integrácie sochy s prírodou. Dnes patrí Medzinárodne sochárske sympózium Vyšné Ružbachy medzi jedno u najstarších sympózií v Európe. Areál Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch bol 1.7.1997 MK SR vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) Obec Vyšné Ružbachy


Hrad Stará Ľubovňa

Ľubovniansky hrad, nachádzajúci sa v obci Stará Ľubovňa vo vzdialenosti 16 km od Vyšných Ružbách, je najväčšou dominantou spišského mesta Stará Ľubovňa. Jeho počiatky siahajú do začiatku 14. storočia. Najstaršiu časť hradu tvorí hlavná veža a gotický palác. Hrad sa po roku 1412 stal sídlom poľských starostov zálohovaných spišských miest čo prospelo jeho rozvoju. Po požiari v polovici 16. storočia bol hrad prestavaný na veľkolepú renesančnú pevnosť. V priebehu ďalšieho storočia bol k pevnosti pristavený barokový palác a kaplnka. V rovnakom období boli na hrade uschované poľské korunovačné klenoty, ktorých repliky s dnes vystavené v Ľubovnianskom múzeu, nachádzajúcom sa v priestoroch hradu. Na hrade bol v 18. storočí zadržiavaný slávny dobrodruh, cestovateľ a vojak Móric Beňovský. Hrad v Starej Ľubovni získal cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2012 za obnovu renesančného paláca a jeho inovatívne sprístupnenie verejnosti. Cena bola udelená Ministrom Kultúry Slovenskej republiky. V tomto roku exkluzívne sprístupnený najrozsiahlejší objekt hradu – renesančný palác, v ktorom sú jedinečné expozície: hradný pivovar a liehovarníctvo v Starej Ľubovni. Neopakovateľnú atmosféru dotvára pod hradom situovaná národopisná expozícia v prírode s hodnotným dreveným kostolíkom z Matysovej.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM - hrad v Starej Ľubovni


Ľubovniansky skanzen

Pod hradom Ľubovňa (Stará Ľubovňa, 16 km od Vyšných Ružbách) sa nachádza Ľubovniansky skanzen s ukážkami ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Najcennejším exponátom je zrubový grékokatolícky kostol sv. Michala archanjela z Matysovej z roku 1883. Najpočetnejšie zastúpenie v expozícii majú drevené obytné domy zo začiatku 20. storočia. Pri riešení interiérov obytných domov bol rešpektovaný spôsob života a pomery rodiny. Výber exponátov je bohatý a okrem predmetov dennej potreby tu nájdeme i výrobné nástroje doplnkových zamestnaní obyvateľov: drotára, obuvníka, debnára, tkáčky, stolára. V obytných domoch sú nainštalované ukážky ľudových zvykov: narodenie, svadba, Vianoce a Veľká Noc. K ďalším objektom patria hospodárske stavby (stodoly, maštale, sýpky, studne) a technické stavby (kováčska vyhňa, mlyn a stolárska dielňa). Počas letnej turistickej sezóny sa v prírodnom amfiteátri v skanzene organizujú vystúpenia folklórnych skupín a súborov.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM - hrad v Starej Ľubovni


Stredoveký vojenský tábor

Jedinečnosťou a lákadlom Starej Ľubovne je stredoveký vojenský tábor v podhradí - obraz vojenského života v 16. storočí. Je ideálnym miestom pre letné tábory, školy v prírode, výlety a pre každého, kto chce prežiť stredovek na vlastnej koži. Ubytovanie v historických stanoch, streľba z luku, kuše, jazda na koni, sokoliari, stredoveké jedlá a iné atrakcie sú lákadlom, za ktorým sa oplatí prísť. Súčasťou tábora je kapitánsky domček – stredoveká krčma, vhodná počas celého roka na posedenie pre okoloidúcich, na organizovanie rodinných a podnikových osláv. V zimných mesiacoch tábor ponúka prírodnú sánkarskú dráhu, klzisko, pre ohlásené skupiny tradičnú spišskú zakáľačku a dobové hostiny. Stredoveký vojenský tábor je východzím miestom pre pešiu turistiku do blízkeho lesoparku a na ďalšie turistické značené trasy, v zimnej sezóne na udržiavané bežecké trate.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz)  Stredoveký vojenský tábor


Nestville Park - Hniezdne

Malebná dedinka Hniezdne nachádzajúca sa 10 km východne od kúpeľov Vyšné Ružbachy je nepochybne lákadlom pre mnohých turistov. Nachádza sa v nej tzv. „Nestville park", ktorý návštevníkom približuje históriu, tradičné remeslá, výnimočnú zručnosť ľudí žijúcich na tomto území a náradie, ktoré sa používalo v jednotlivých časových obdobiach. Zároveň predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.
Expozícia je členená na 3 časti:

  • História – historické remeslá, ktoré súviseli s liehovarníctvom
  • Moderna – moderný liehovar na výrobu liehu
  • Tradícia – rezbárska sála s vyrezávaným obrazom a sklady zrenia Whisky

Súčasťou expozície je aj jeden z najväčších drevených obrazov v Európe, na ktorom siedmi slovenskí umeleckí rezbári pracovali takmer 3 roky. Jeho motívom je tradičný spôsob života obyvateľov Hniezdneho, ktorí sa od 12. storočia venovali najmä obrábaniu pôdy a pestovaniu poľnohospodárskych plodín. V expozičnom obchode je možnosť zakúpiť si suveníry ako aj výrobky spoločnosti.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) NESTVILLE PARK


Splav na pltiach

Je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Splav po hraničnej rieke Dunajec na tradičných drevených pltiach cez prírodný kaňon, najväčší v strednej Európe celoeurópskeho významu. Najstaršie písomné doklady o pltníctve pochádzajú z 11. storočia a jeho rozmach súvisel neskôr s osídľovaním horských oblastí a rozvojom drevorubačstva. Ako turistická atrakcia existuje pltníctvo od polovice 19. Storočia. Dominanciou celej plavby je panoráma Troch Korún na poľskom území. Pozdĺž celého toku rieky, po pravej strane, je vybudovaný náučný turistický chodník pre peších aj pre cyklistov, ktorý sa stáva obľúbenou trasou pri návrate z konca splavu. Najmä splav Dunajca v nádhernej prírodnej scenérii Pieninského národného parku z Červeného Kláštora do Lesnice je neopakovateľným zážitkom spojeným s mnohými legendami a živým výkladom pltníkov. Samotná plavba z Červeného Kláštora (vzdialenosť od Vyšných Ružbách je po ústie Lesnického potoka trvá cca 1 hod. a 45 minút a prekonáva výškový rozdiel 40 metrov.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) 1. Pltnícka a Turistická Spoločnosť na Dunajci


Múzeum Červený kláštor – národná kultúrna pamiatka

Obec Červený Kláštor sa nachádza 32 km severozápadne od kúpeľov na hraničnej rieke Dunajec pri poľských hraniciach. V Pieninskom národnom parku, pod vrchom Tri koruny, stojí starobylý kláštor, situovaný východne od obce, ktorého dejiny sú späté s pôsobením kartuzianskych (14. – 16. storočie) a kamaldulských (18. storočie) mníchov. Najznámejším z nich sa stal páter Cyprián, prezývaný „lietajúci mních", ktorý sa preslávil najmä pestovaním liečivých bylín (na prvom poschodí konventu mal zriadenú lekáreň, preslávenú v širokom okolí) a zostavením rozsiahleho herbára, ktorý je spolu s barokovými plastikami z neďalekého kostola vystavený v rámci expozície Kláštorného múzea v objekte kláštora.
Do rozvoja kláštora nepriaznivo zasiahlo nariadenie cisára Jozefa II. z roku 1782 o zrušení niektorých reholí, medzi nimi i kamaldulov. Rehoľníci boli nútení opustiť kláštor, ktorý začal následne pustnúť. Od tohto času kláštor naďalej upadal, až do polovice 20. storočia, kedy sa pristúpilo k prvým rekonštrukciám.
K najcennejším objektom kláštora patrí gotický kostol zo 14. storočia a kapitulná sieň so vzácnymi stredovekými nástennými maľbami. Zachovaný mníšsky domček z 18. storočia umožňuje návštevníkom získať predstavu o každodennom spôsobe života pustovníkov.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) MÚZEUM ČERVENÝ KLÁŠTOR


Litmanová

Obec Litmanová vzdialená približne 20 km od kúpeľov je známe pútnické miesto. Necelé 3 km od obce na hore Zvir sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám, ktorým zverovala svoje posolstvá. 7. septembra 2008 bolo toto miesto povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Každoročne toto miesto zjavenia navštívi množstvo turistov. V ponuke sú turistické chodníky, ktoré Vás zavedú k rezervácii Litmanovské skalky. V obci sa tiež nachádza Ľadová jaskyňa, ktorá je 26,3 m dlhá s hĺbkou od povrchu 7,4 m. Jaskyňa bola miestnym obyvateľom známa už dávnejšie pod názvom Ľadová jaskyňa alebo Ľadovňa podľa výskytu ľadu, ktorý sa v nej udržiaval až do neskorého leta. Má tiež dynamický režim vzduchu. V letných mesiacoch pozorovať prúdenie vzduchu von z jaskyne a v zime naopak, do jaskyne.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) Obec LITMANOVÁ

Belianska jaskyňa

Najväčšia a jediná sprístupnená jaskyňa v Tatranskom národnom parku nachádzajúca sa neďaleko obce Tatranská kotlina, 30 km západne od kúpeľov Vyšné Ružbachy. Sprístupnená bola za veľkých ťažkostí roku 1884 s dĺžkou 3 8259 m s výškovým rozdielom 168 m, z toho vyše 1000 m je sprístupnených verejnosti. Počas prehliadky jaskyne môže návštevník obdivovať sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka, 7 druhov netopierov či Hudobnú sieň, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka a v ktorej sa pre jej výborné akustické podmienky organizovali hudobné koncerty reprodukovanej klasickej hudby. V súčasnosti sa jaskyňa využíva tiež na ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) Správa slovenských jaskýň


Kaštieľ Strážky

Kaštieľ Strážky sa nachádza v obci Spišská Belá vzdialenej 22 km od kúpeľov Vyšné Ružbachy spolu s kostolom sv. Anny a zvonicou dnes ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Na rekonštruovanom objekte situovanom v anglickom parku z 19. storočia možno sledovať stavebný vývoj od neskorogotickej podoby (15. storočie) cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy (z konca 18. storočia). V kaštieli sa v súčasnosti nachádzajú expozície historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla, Expozícia Portrét 17. - 19. storočia na Spiši, expozícia slovenského sochárstva 20. storočia či historická knižnica informujúca návštevníkov o dejinách obce i kaštieľa.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) Kaštieľ Strážky


Mesto KEŽMAROK

Starobylé mesto pod Tatrami ležiace v údolí rieky Poprad vzdialené 26 km JV od kúpeľov je doslova klenotnicou historických pamiatok. Svedčí o tom fakt, že bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu s jednou pamiatkou zapísanou do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kežmarský hrad - tzv. mestský hrad postavený v druhej polovici 15. storočia. V súčasnosti návštevníkom ponúka možnosť prezrieť si rôzne expozície, ktoré poukazujú na historický vývin mesta od jeho vzniku až po začiatok 20. storočia. Drevený artikulárny kostol – národná kultúrna pamiatka zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako jeden z 8 drevených kostolíkov na Slovensku. Okrem spomínaných pamiatok sú častým objektom záujmu návštevníkov i Renesančná zvonica, evanjelické lýceum, Basilica Minor sv. Kríža, radnica či hlavné a hradné námestie.

Viac informácií nájdete na: (klikni na odkaz) Mesto KEŽMAROK

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.