Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider image

   

    

Online
rezervácia

Indikačný zoznam

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ÚSTAVNEJ KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

   

NOVINKA: V. NETUBERKULÓZNE CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST

   

 I.   ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

•    ide o štádiá po ukončenej protinádorovej liečbe za predpokladu, že pacient je v dobrom celkovom i funkčnom stave 

•    ide o štádiá bez známok recidívy ochorenia a metastáz

  

II.  CHOROBY OBEHOVÉHO ÚSTROJENSTVA

•    stavy po akútnom infarkte myokardu a akútnej karditíde

•    stavy po operáciách srdca

•    stavy po náhradách chlopní a implantácii kardiostimulátora

•    stavy po cievnych rekonštrukciách na cievnom systéme 

•    vysoký krvný tlak 

•    chronická ischemická srdcová choroba

•    stavy po trombózach a tromboflebitídach

  

III. CHOROBY TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA

•    zdĺhavá funkčná žalúdočná dyspepsia 

•    vredová choroba žalúdka a duodena

•    stavy po operácii žalúdka, čriev, žlčníka a žlčových ciest 

•    chronické ochorenia žlčníka, pečene a pankreasu

  

IV. CHOROBY METABOLICKÉ

•    diabetes mellitus 

•    stavy po operáciách štítnej žľazy 

•    liečba pacientov s vysokou hladinou cholesterolu

  

V. NETUBERKULÓZNE CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST

•    Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma, sústavne odborne liečená

•    Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii

•    Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest sústavne odborne liečené

•    Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené

•    stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii

•    pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené

  

VII. CHOROBY POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA

•    Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.

•    Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.

•    Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.

•    Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.

•    Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.

•    Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.

•    Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.

•    Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.

•    Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.

•    Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

   

VIII. CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST

•    chronické zápaly močových ciest 

•    zdĺhavá pyelonefritída

•    obojstranná nefolithiáza 

•    stavy po operáciách obličiek a močových ciest

•    prostatitída, chronický zápal močovodu

  

IX. DUŠEVNÉ CHOROBY

•    neurózy a iné psychotické reaktívne poruchy 

•    pseudoneurasthenické štádiá organických psychosyndrómov 

•    psychózy symptomatické, okrem akútnej fázy

  

XI. ŽENSKÉ CHOROBY

•    chronické zápaly vnútorných rodidiel 

•    stavy po operácii vnútorných rodidiel 

•    primárna sterilita a komplikácie po aborte

  

XII. CHOROBY Z POVOLANIA

•    liečba pracovníkov vystavených ionizujúcemu žiareniu

•    chronické ochorenia pečene toxického pôvodu

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.