Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

Online
rezervácia

Indikačný zoznam


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ÚSTAVNEJ KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI
 
NOVINKA: VII. CHOROBY POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA
 
 I.   ONKOLOGICKÉ OCHORENIA
•    ide o štádiá po ukončenej protinádorovej liečbe za predpokladu, že pacient je v dobrom celkovom i funkčnom stave
•    ide o štádiá bez známok recidívy ochorenia a metastáz

II.  CHOROBY OBEHOVÉHO ÚSTROJENSTVA
•    stavy po akútnom infarkte myokardu a akútnej karditíde
•    stavy po operáciách srdca
•    stavy po náhradách chlopní a implantácii kardiostimulátora
•    stavy po cievnych rekonštrukciách na cievnom systéme
•    vysoký krvný tlak
•    chronická ischemická srdcová choroba
•    stavy po trombózach a tromboflebitídach

III. CHOROBY TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA
•    zdĺhavá funkčná žalúdočná dyspepsia
•    vredová choroba žalúdka a duodena
•    stavy po operácii žalúdka, čriev, žlčníka a žlčových ciest
•    chronické ochorenia žlčníka, pečene a pankreasu

IV. CHOROBY METABOLICKÉ
•    diabetes mellitus
•    stavy po operáciách štítnej žľazy
•    liečba pacientov s vysokou hladinou cholesterolu

VII. CHOROBY POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA
•    Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
•    Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
•    Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
•    Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
•    Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
•    Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.
•    Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
•    Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.
•    Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
•    Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
 
VIII. CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST
•    chronické zápaly močových ciest
•    zdĺhavá pyelonefritída
•    obojstranná nefolithiáza
•    stavy po operáciách obličiek a močových ciest
•    prostatitída, chronický zápal močovodu

IX. DUŠEVNÉ CHOROBY
•    neurózy a iné psychotické reaktívne poruchy
•    pseudoneurasthenické štádiá organických psychosyndrómov
•    psychózy symptomatické, okrem akútnej fázy

XI. ŽENSKÉ CHOROBY
•    chronické zápaly vnútorných rodidiel
•    stavy po operácii vnútorných rodidiel
•    primárna sterilita a komplikácie po aborte

XII. CHOROBY Z POVOLANIA
•    liečba pracovníkov vystavených ionizujúcemu žiareniu
•    chronické ochorenia pečene toxického pôvodu
•    liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia v rudnom, uránovom priemysle podľa základnej diagnózy

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.