Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a dovolenkové pobyty

recepcia: +421/52 42 66 111
email: info@ruzbachy.sk
sk gb ru
slider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider imageslider image

  

Online
rezervácia

Covid-19 opatrenia

Vážení kúpeľní hostia,

nakoľko si uvedomujeme závažnosť protiepidemiologických opatrení, rozhodli sme sa zaviesť v našich kúpeľoch režim, ktorý zabezpečí Vaše bezpečie a súčasne komfort.

Poslaním našich kúpeľov je v prvom rade zabezpečenie starostlivosti o Vás, našich klientov, prostredníctvom pobytov v kúpeľoch, ktoré aj naďalej poskytujeme v plnom rozsahu. Organizačné usmernenia pri plánovaní stravovania a liečebných procedúr zavádzame pre Vašu ochranu, neohrozia výkon ani kvalitu poskytovaných služieb pre Vás.

V ubytovacích zariadeniach platí doleuvedený režim:


Kúpele Vyšné Ružbachy sú v prevádzke v štandardnom režime a poskytujú služby pre klientov cez zdravotnú poisťovňu, ako aj samoplatcov.

Pobyty so vstupnou lekárskou prehliadkou sú prijímané v režime OTP a pobyty bez lekárskej prehliadky v režime OP.

Pre neubytovaných hostí je v prevádzke Aqua Thermall Wellness v Grand Hoteli Strand**** v režime OP+

Pre deti do 12 rokov platí výnimka a nie je potrebné ich testovať, deti od 12r. k nástupu na pobyt potrebujú len platný test.

 

Akceptovaná dĺžka platnosti testov: RT-PCR, LAMP nie starší ako 72 hodín alebo Antigénový test nie starší ako 48 hodín

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 253

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

a) pokiaľ prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1 ) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu2 ),

1 ) § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 ) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Copyright © 2013 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | Všetky práva vyhradené.